Tehoksen vuosittainen auditointi kertoi hyvien mallien juurtuneen syvälle Elekmerkin tuotantoon ja tapoihin. Vuosien systemaattinen kehitys on nostanut tuotannon erinomaiselle tasolle. Elekmerkin tapaus on malliesimerkki onnistuneesta työstä. Liian usein kuulee tarinoita, joissa yritys on lipsunut takaisin kaaokseen hyvän siisteyden ja järjestyksen jälkeen.

No, miten tässä on onnistututtu? Nappaa Elekmerkin vinkit!

Monille yrityksille siisteyden ja järjestyksen ylläpito on osoittautunut ylivoimaiseksi tehtäväksi. Kannattaako siisteyteen ja järjestykseen panostaa resursseja, jos muutos ei ole pysyvä?

 

5S lyhyesti:

Lean 5S on alun perin Toyotan kehittämä menetelmä siisteyden ja järjestyksen aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. 5S:n avulla tilat saadaan kuntoon pysyvästi. Parannus toteutetaan viiden askeleen kautta seuraavasti:

1. Sorteerauksessa heitetään kaikki ylimääräinen tavara pois työpisteeltä.
2. Systematisoinnissa mietitään, mitä asioita säilytetään ja missä. Merkitään
tavaroille omat paikat.
3. Siivouksen tarkoitus on saada yhdellä kerralla kaikki paikat siistiksi ja
siten osoittaa, miten puhdas tilan tulisi olla. Tässä on hyvä olla mukana omaa
porukkaa ja mahdollisesti myös apukäsiä.
4. Standardisoinnissa tehdään rutiinilista, joka osoittaa ymmärrettävästi, milloin
kukin työ ja toimenpide suoritetaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että työn
suorittanut henkilö kuittaa listaan työn tehdyksi.
5. Seuranta. Jatkuvalla ja säännöllisellä seurannalla ja auditoinnilla pidetään huolta,
ettei lipsuta takaisin vanhoihin tapoihin. Pysyvä muutos vaatii 1–2 vuotta.
6. Safety eli työturvallisuus.
Näistä vaiheista kaikista tärkein on numero 5! Helppoa on laittaa paikat kerran kuntoon, mutta ylläpito vaati todella sitkeyttä.

Yrityksen kannalta Lean 5S:n käyttöönotto vaatii, että koko henkilöstö ymmärtää 5S-menetelmän merkityksen ja on valmis soveltamaan sitä käytännössä. Usein tarvittavat hankinnat ovat varsin edullisia, mutta henkilöstölle on varattava aikaa muutoksen toteuttamiseen. Lean 5S:ää on pidettävä esillä ja se on nostettava tärkeäksi tekijäksi.

Tehos on ollut toteuttamassa Elekmerkillä 5S:n käyttöönottoa alusta asti ja vuosien saatossa työtä on viety systemaattisesti eteenpäin. Auditointeja 6S-menetelmän käytöstä on tehty jo kahdeksan vuoden ajan. Pienet askeleet ovat tuoneet Nerokasta mekaniikkatehdasta pitkän matkan. Nyt jatkuva kehitys on tullut siihen pisteeseen, jossa voimme nostaa rimaa entisestään.

Menetelmä ja hyvät mallit ovat juurtuneet Elekmerkille upeasti. Systemaattisuus, uusien henkilöiden sitouttaminen menetelmiin ja esimerkiksi viikoittaiset auditointikierrokset ovat hioneet tuotannon todella hyvälle mallille. Siistiä tehdasta on mukava esitellä asiakkaille ja omistajille, eikä siitä ole haittaa myöskään rekrytoinneissa.

Siisteys ja järjestys ovat osa jokaisen nykyaikaisen yrityksen arkea. Lean 5S-menetelmä antaa perusedellytykset laadukkaalle toiminnalle. Mielikuva yrityksestä muodostuu ensimmäisten sekuntien aikana, jonka jälkeen sitä on vaikea muuttaa.

Ota mallia Elekmerkistä:

1) Ottakaa koko henkilökunta mukaan muutokseen
2) Sitoutukaa muutokseen, tämä ei ole parin kuukauden rypistys
3) Ulkopuolinen kouluttaja, joka on mukana käytännössä hanskat kädessä heittämässä tavaraa
lavalle helpottaa oman henkilökunnan roolia muutoksen läpiviennissä
4) Systemaattinen ja pitkäjänteinen kehitys! Viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen
siisteyden ja järjestyksen merkitystä on pidettävä esillä ja seurantaa ei saa laiminlyödä.
5) Ulkopuolinen auditoija tuo ryhtiä toimintaan. Tulee tsempattua enemmän, kun tietää, että
ulkopuolinen tulee tarkistamaan oman työpisteen.

Heikki Rantee kävi työhaastattelussa Elekmerkillä ja oli vakuuttunut siitä, miten siistiä joka paikassa oli. Kaikki oli järjestyksessä ja pyrkimys toimia tehokkaasti näkyi työpisteillä. Erityisesti hitsaamo vakuutti. Rantee kertoo, että on nähnyt monta muutakin hitsaamoa, mutta tämä oli todella positiivinen yllätys. Rantee aloitti Elekmerkillä 9.1.2023 työnjohtajana.

 

Annika Puro-Aho

Tehos Oy