vastuullisuus

Toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti

vastuullisuus

Turvallisuus, laatu, ympäristö

MEILLÄ JOKAINEN ON YHTÄ ARVOKAS 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu Elekmerkillä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu tarjoaa Elekmerkin työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä.

Tavoitteemme on 0 työtapaturmaa

Koulutamme esimiehiä ja henkilökuntaa työturvallisuusasioihin liittyen. Mittaamme onnistumistamme ja raportoimme myös läheltä piti -tilanteet. Kannustamme kaikkia turvallisuusriskien tunnistamiseen ja palkitsemme turvallisuuden parantamiseen tähtäävät ideat.

JATKUVA PARANTAMINEN

Laatu on asenteen, osaamisen, tekniikan ja ajan hallinnan summa. Kaikkea toimintaamme ohjaavat sertifioidut, ISO:9001- ja ISO:14001 -standardien mukaiset laatujärjestelmät.

Käytössämme on myös moderni poikkeamienhallintajärjestelmä, jonka avulla seuraamme niin ulkoisia kuin sisäisiä poikkeamia.

Suoritamme asiakastyytyväisyyskartoituksia säännöllisesti.

YMPÄRISTÖLLÄ ON VÄLIÄ

ISO:14001 -sertifikaatin lisäksi ympäristönäkökulmat on otettu huomioon materiaalivalinnoissa, joiden pitää olla kierrätykseen soveltuvia. Ylijäävä teräs kierrätetään 100%:sti. Pakkausmateriaalit kuten puu, pahvit ja kirkas muovijäte kerätään ja kierrätetään asianmukaisesti.

Olemme Vastuu Group Oy: n Luotettava kumppani – ja Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n jäseniä.

luotettava kumppani

Toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti