Kuva: Genelec

 

Lokakuu 2022

Elekmerk Oy on valmistanut kaiutin- ja audioratkaisuja tuottavalle Genelecille erilaisia ohutlevy- ja
koneistettuja osia jo vuosien ajan. Yritykset selvittivät yhteisessä pilotissa, millaiset ovat sinkitystä
teräksestä valmistetun, jauhemaalatun ohutlevykomponentin ilmastopäästöt.

Omien tuotteiden, tuotannon ja tuotantoketjujen vastuullisuus on ollut Genelecin toiminnassa keskeistä jo
yrityksen perustamisesta lähtien. Ympäristövaikutusten elinkaariarviointi (LCA) tehtiin Genelecillä
ensimmäisen kerran vuonna 2000.

”Sopimusvalmistajien toimittama laskentatieto on merkittävässä roolissa Genelecin oman hiilijalanjäljen laskennassa ja lähes välttämätön laskennan tarkkuuden kannalta”, kertoo laatupäällikkö Seppo Aho.

”Toimittajien kyvykkyys tehdä päästölaskentaa on merkittävä kilpailutekijä nyt ja tulevaisuudessa. Yrityksen osaaminen tällä alueella antaa hyvän kuvan yrityksen toiminnasta ja arvoista kestävän kehityksen asioissa”, toteaa toimittajaverkostopäällikkö Kyösti Janatuinen.

Ohutlevykomponentin valmistuksesta syntyvien ilmastopäästöjen jakautuminen. Lähde: Green Carbon Finland

Osan ilmastopäästöt 78 grammaa

Valitun ohutlevykomponentin tuotekohtainen päästölaskenta tehtiin kansainvälisen GHG-protokollan
mukaan. Sen tuotti hiilijalanjäljen hallinnan ja kompensoinnin asiantuntija Green Carbon Finland.

Laskenta osoitti, että osan tuotekohtaiset päästöt ovat yhteensä 0,078 kilogrammaa
hiilidioksidiekvivalenttia.*

Yksittäisesti merkittävin päästölähde on tuotteen valmistusmateriaali, sinkitty teräs, josta on peräisin 43 % tuotteen ilmastopäästöistä. Elekmerkillä tapahtuvan tuotteen valmistuksen osuus päästöistä on 55 %. Loput 2 % päästöistä syntyvät raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista.

”Tämän kooltaan pienen, kevyen ja siten työvaltaisen tuotteen päästöistä noin puolet syntyy käytetystä ohutlevymateriaalista ja noin puolet osan valmistuksessa. Tuotannon päästöt ovat peräisin lähinnä hankkimastamme sähkö- ja kaukolämpöenergiasta. Pilotti tarjosi meille tutkittua tietoa siitä, että voimme parhaiten vaikuttaa tuotteen ilmastopäästöihin kehittämällä tuotantomme energiatehokkuutta edelleen”, kertoo Elekmerkin yksikönpäällikkö Jukka Kotamäki.

”Mitä valmistusmateriaaleihin tulee, materiaalitehokas, tai ehkä ennemminkin materiaalinerokas,
suunnittelu on kaiken a ja o. Seuraamme myös mielenkiinnolla eri teräsvalmistajien edistyksellistä
ilmastotyötä”, jatkaa Kotamäki.

 

Ympäristötyötä yhdessä

Genelec kehittää toimitusketjujensa kestävyyttä, ympäristövaikutusten arviointia ja läpinäkyvyyttä
jatkuvasti.

”Genelecin taholta oli ilahduttavaa havaita toimittajan halukkuus vastata kasvaviin odotuksiin liittyen hiilijalanjälkilaskentaan – konkreettisin toimenpitein”, Janatuinen ja Aho toteavat.

Päästölaskentapilotti tuotti Elekmerkille tärkeää tietoa asiakasyritysten ilmastotavoitteista ja niihin
liittyvistä tarpeista, tuotekohtaisen päästölaskennan käytännön toteuttamisesta sekä ilmastodatan
keräämisestä ja jakamisesta arvoketjussa.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot
Jukka Kotamäki
Yksikönpäällikkö, Elekmerk Oy
p. +358 (0)40 5017 799
Kyösti Janatuinen
Toimittajaverkostopäällikkö, Genelec
p. +358 (0)40 5620840
Seppo Aho
Laatupäällikkö, Genelec
p. + 358 (0)50 3063513

 

*Ohutlevykomponentin valmistuksesta syntyvät ilmastopäästöt selvitettiin osana DIMECC InDEx-
tutkimushanketta, jota rahoitti Business Finland. Projektissa tutkittiin Elekmerkin ja sen sisaryritys HT
Laserin asiakkaiden tarpeita liittyen tuotetason ilmastopäästötietoihin ja datan jakamista yritysten välillä.

Laskennassa huomioitiin tuotteen valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet kuljetuksineen ja ylijäämineen, Elekmerkin tuotannosta syntyvät päästöt, Elekmerkin kiinteistöjen ylläpito sekä valmiiden tuotteiden pakkaaminen ja kuljetus asiakkaan varastoon. Suurin osa päästölaskennan lähtötiedoista saatiin kerättyä toteutuneen toiminnan ja kulutuksen mukaan, mutta esimerkiksi tehdaskiinteistön lämmityksen päästöt jyvitettiin tuotteelle laskennallisesti.