Mitä on arvomyynti?

Onko arvon myyminen sen monimutkaisempaa kuin kertoa ja opastaa asiakkaalle asioita, joita he eivät vielä tiedä tai jota eivät ole tulleet ajatelleeksi?

Perinteinen markkinointi ja myynti on 90-prosenttisesti tuotteiden sekä palveluiden myyntiä. Oikea kumppanuus perustuu kuitenkin lisäarvoon; siihen todelliseen ekstraan, jolla asiakas menestyy vieläkin paremmin. Miksi emme siis myisi arvoa?

Siirtyminen myynnin tarjous-tilausprosessista kokonaisvaltaiseen arvontuottamiseen asiakkaalle vaatii johdolta, myynniltä ja tuotannolta uuden oppimista. Todellista vallankumousta ei tapahdu päivässä, eikä viikossa vaan se voi viedä jopa vuosia. Muutos vaatii uuden ajattelutavan ja kehitystyötä myös yrityskulttuuriin.

 

Lupaus, luottamus, nerokkuus

Arvomyynti kattaa koko asiakkaan kokemuspolun. Usein markkinointi, myynti ja tuotanto katsovat asioita vain omilla laseillaan jättäen näin valtavan määrän mahdollisuuksia hyödyntämättä. Kun organisaation henkilöt ja osastot käyttävät kaiken tietonsa positiivisen asiakaskokemuksen hyväksi, luodaan pohja yhteistyölle.

Yhdistettäessä markkinointi ja myynti saadaan tehtyä parempia arvolupauksia. Kun lisäksi mukaan otetaan tuotanto ja logistiikka, luodaan prosessi, jolla korkealaatuinen tuote tai palvelu toimitetaan oikea-aikaisesti asiakkaalle.

Luottamus syntyy suurilla ja pienillä teoilla, joka päivä. On tärkeää tietää, kuinka toimitukset onnistuvat ja kuinka voimme parantaa edelleen. Myös reklamaation sattuessa lupaukset on lunastettava täysimääräisenä. Usein nämä oppimisen paikat luovat tulevaisuutta.

Jokaisen työntekijän nerous kannattaa hyödyntää. Tuotannon, materiaalitoimintojen ja logistiikan kautta saadut kehitysajatukset ovat juuri sitä lisäarvoa mitä voidaan välittää sekä jalostaa asiakkaan hyödyksi.

 

Tavoitteena arvokumppanuus

Elekmerk on jo vuosia tehnyt töitä arvokumppanuuden maailmassa ja muutokset ovat hyvin positiivisia.

Tiimimme henkilöt ajattelevat itsenäisesti ja haluavat löytää innovatiivisia tapoja kehittää asiakkaan liiketoimintaa.  Tehtävämme on tuoda arvoa kumppanuuteen ja tavoitteemme on vaikuttaa positiivisesti asiakkaidemme liiketulokseen.

Tekijöiltä vaaditaan uuden oppimista ja myynnissä tarvitaan moniosaamista. Usein asiakastapaamiset ja ideoinnit tehdäänkin useamman henkilön voimin. Kun eri ihmisten osaamiset saadaan hyödynnettyä yhdessä asiakkaan kanssa, voidaan helpommin tuottaa uusia ratkaisu- ja kehitysehdotuksia.

Uskomme olevamme uudella, oikealla tiellä, jossa lunastamme ja ylitämme asiakkaiden arvokokemuksia nerokkailla ideoilla. Kääritään hihat yhdessä!

 

Jukka Kotamäki
Yksikönpäällikkö

puh +358 40 501 7799
etunimi.sukunimi@elekmerk.fi