Turvallinen kumppani koko elinkaaren ajan

Nerokas mekaniikkatehtaamme sisältää jatkuvat innovaatiot ja huolellisen suhtautumisen kaikkeen turvallisuuteen. Turvallisuus on osa luottamusta, johon kumppanuus perustuu.

  • Valmistamissamme tuotteissa turvallisuus on vakio-ominaisuus. jonka avulla varmistamme tuotteen/laitteen toiminnan koko elinkaaren ajalle.
  • Turvallinen toiminta säästää asiakkaan kustannuksia ja lisää tuotteen arvoa.
  • Henkilöturvallisuus kaikissa toiminnoissa.
  • Menetelmien, työskentelyn ja materiaalien turvallisuusajattelu.
  • Tuotteen turvallinen kierrätys ja purku elinkaaren loppuvaiheessa.
  • Ympäristön turvallisuusajattelu: kierrätykseen soveltuvat materiaalit.

Tavoitteemme on 0 työtapaturmaa

  • Koulutamme esimiehiä ja henkilökuntaa työturvallisuusasioihin liittyen.
  • Mittaamme onnistumistamme ja raportoimme myös läheltä piti -tilanteet.
  • Kannustamme kaikkia turvallisuusriskien tunnistamiseen ja palkitsemme turvallisuuden parantamiseen tähtäävät ideat.