Laatu

  • Kaikkea toimintaamme ohjaavat sertifioidut, ISO:9001- ja ISO:14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
  • Mittaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella.
  • Laatu on asenteen, osaamisen, tekniikan ja ajan hallinnan summa.
  • Käytössämme on moderni poikkeamienhallintajärjestelmä.

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015

Asiakaskohtaisten komponenttien, kokonaisuuksien ja palveluiden suunnittelu, valmistus ja myynti

Tavoitteemme on 0 työtapaturmaa

  • Koulutamme esimiehiä ja henkilökuntaa työturvallisuusasioihin liittyen.
  • Mittaamme onnistumistamme ja raportoimme myös läheltä piti -tilanteet.
  • Kannustamme kaikkia turvallisuusriskien tunnistamiseen ja palkitsemme turvallisuuden parantamiseen tähtäävät ideat.